PHOTO GALLERY: Punahou 43, Saint Louis 19

PHOTO GALLERY: Punahou 43, Saint Louis 19

Sunday, September 18, 2022

Photos by Grant Shishido